Revízie elektro

o_nasNaša firma poskytuje komplexné služby v oblasti revízií elektroinštalácií a elektrických zariadení najrôznejších kategórií. Skontrolujeme vaše zariadenia, zavedieme ich do databázi, budeme za vás sledovať blížiaci sa termín povinných revízií v súlade s platnými normami a vyhláškami. To všetko za použitia moderného technického vybavenia v prostredí obyčajnom aj s nebezpečenstvom výbuchu po celom území Slovenskej republiky. 

Podľa druhu
 zariadenia robíme odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení:

  • elektrických inštalácií, podľa STN 33 2000-6, STN 33 1500,
  • bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom, podľa STN EN 62305,
  • elektrických spotrebičov, podľa STN 33 1610,
  • elektrického ručného náradia, podľa STN 33 1600,
  • elektrických častí strojov, podľa STN EN 60204.
Pri výkone revízií sa riadime platnými technickými normami a vyhláškami a všetky odborné činnosti sú vykonávané v súlade s interným pracovným postupom.

Podľa času vykonania robíme odborné prehliadky a odborné skúšky:

Zabezpečujeme poučenia pracovníkov §20 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. pre obsluhu elektrických zariadení. 
 

0911 08 24 66