Revízie bytov, domov a budov

vychodiskove_revizie_clanokVykonávame východiskové, periodické a mimoriadne revízie elektrických inštalácií a elektrických rozvodov na stavbách, v domácnostiach, inštitúciách aj firmách a kontroly elektroinštalácií po celom území Slovenskej republiky.


Kde vykonávame revízie elektroinštalácií:

  • na stavbách
  • v domácnostiach
  • v bytových domoch
  • v priemyselných objektoch
  • v administratívnych objektoch
  • na čerpacích staniciach
  • v priemyselných objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
  • vo firmách
  • na elektro-rozvádzačoch

Doplnkové služby:

Revízie elektrických inštalácií vykonávame vrátane drobných opráv ako je dotiahnutie spojov, upevnenie uvoľnených zásuviek a ich pritiahnutie. Náročnejšie opravy zistených závad riešime po dohode.

Orientačné ceny revízií:

Príklad revízie Orientačná cena
Elektrická NN prípojka od 40,- Eur
Elektromerový rozvádzač od 30,- Eur
Revízia 1-izbového bytu od 50,- Eur
Revízia 3-izbového bytu od 70,- Eur
Revízia rodinného domu cca 150 m2 od 100,- Eur
Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Cena je bez DPH. Sme plátcami DPH. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.
 

0911 08 24 66