Revízie priemyselných strojov

elektricke_spotrebice_revizie_clanokVykonávame revízie elektrickcýh častí strojných zariadení. Strojné zariadenie pripravíme na spustenie do prevádzky a zaistíme jeho následné pravidelné kontroly. V prípade potreby vykonáme východiskovú revíziu po premiestnení stroja.


Revízie elektrických častí strojov robíme:

  • v priemyselných objektoch bez nebezpečenstvom výbuchu
  • v priemyselných objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

Dôraz sa kladie na úplnosť a aktuálnosť technickej dokumentácie strojného zariadenia a správne vyhodnotenie rizika vznikajúce jeho prevádzkou.

Orientačné ceny revízií:

Príklad revízie Orientačná cena
El. prívod stroja do 10 kW od 15,- Eur/prívod
El. prívod stroja nad 10 kW od 30,- Eur/prívod
Kompresor od 10,- Eur/ks
Obrábací stroj od 40,- Eur/ks
   


 
 

0911 08 24 66