Revízne lehoty a termíny

Inštalácie pre občiansky a komerčný sektor (STN 33 1500)

Charakteristika budovy alebo priestoru Lehota v rokoch
Murovaná obytná a kancelárska budova 5
Škola, škôlka, hotel, ubytovacie zariadenie 3
Výšková budova, objekty pre >250 osôb, kultúrne zariadenie 2Inštalácie pre priemyselný a výrobný sektor (
STN 33 1500)
 
 

Charakteristika prevádzky Lehota v rokoch
Bežná * 3-5
S vibráciami, pasívne s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuch 2
Mokrá, s extrémne korozívnou agresivitou 1Inštalácie pre zvláštne prípady (STN 33 1500)
 
 

Umiestnenie, prevádzka a použitý materiál Lehota v rokoch
Umiestnenie vonku alebo pod prístreškom 4
Objekt zhotovený z horľavých materiálov (C2 a C3) 2
Pojazdné a prevozné prostriedky 1
Dočasná elektrická inštalácia 0,5

   

Špeciálne elektrické inštalácie (STN 33 2000-7) 
 

Oddiel STN 33 2000-7 Lehota v rokoch
Priestor s vaňou alebo sprchou a umývycí priestor (7-701) 3-5
Elektrické inštalácie plaveckých bazénov a fontán (7-702) 1
Miestnosti so saunovými kamnami (7-703) 3
Elektrické inštalácie pre staveniská a demolácie (7-704) 0,5

Elektrické spotrebiče a ručné náradie (ČSN 33 1600 ed.2)
 
 

Skupina Typ spotrebiča
A Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
B Spotrebiče používané vo vonkajších priestoroch
C Spotrebiče používané pri priemyselnej alebo remeselnej činnosti 
D Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch
E Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

 

Skupina Trieda Revízia nepripevnených spotrebičov držaných v ruke Revízia ostatných nepripevnených spotrebičov
A I, II, III Pred vydaním prevádzkovateľovi alebo používateľoví 
B I
II, III
3 mesiace
6 mesiacov 
6 mesiacov
C I
II, III
6 mesiacov
12 mesiacov 
24 mesiacov
D I, II, III 12 mesiacov  24 mesiacov
E I, II, III 12 mesiacov  24 mesiacov
 

0911 08 24 66